Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 06.12.2022.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnog papira na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 06. prosinca 2022.:

Fond
Suprotna ugovorna strana
Vrijednosni papir
Količina
Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATI 1 1/8 03/04/33

                  3.000,00   

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATI 2 7/8 04/22/32

                 3.000,00   

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATI 1 1/8 03/04/33

                  5.000,00   

Kupnja

 

U Zagrebu, 07. prosinca 2022.