Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 10.05.2023.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnog papira na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 10. svibnja 2023.:

Fond
Suprotna ugovorna strana
Vrijednosni papir
Količina
Transakcija

Arena Mudra Mirovina ZDMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H287A

           3.000.000,00   

Kupnja

U Zagrebu, 11. svibnja 2023.