Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 11.01.2021.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 11.01.2021.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste Group Bank AG

CROATIA 2022

3.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 12. siječnja 2021.