Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 11.03.2021.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 11.03.2021.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2029

141.500,00

Kupnja

Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2029

58.500,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 12. ožujka 2021.