Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 15.03.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 15. ožujka 2017..:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2028

2.700.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2028

7.850.000,00

Prodaja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2028

500.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 16. ožujka 2017.