Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 15.05.2018.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 15. svibnja 2018.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H19BA

9.840.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H282A

97.500.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

41.511.794,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H282A

4.250.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H19BA

160.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H282A

2.500.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 16. svibnja 2018.