Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 15.11.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 15. studenog 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

194.954,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

46.037.546,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

430.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

837.500,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 16. studenog 2017.