Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 15.12.2022.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnog papira na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 15. prosinca 2022.:

Fond
Suprotna ugovorna strana
Vrijednosni papir
Količina
Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ROMANI 3.624 05/26/30

        633,00   

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ROMANI 3.624 05/26/30

     3.389,00   

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ROMANI 3.624 05/26/30

        978,00   

Prodaja

U Zagrebu, 16. prosinca 2022.