Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 17. srpnja 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 17. srpnja 2015.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-203E

250.000

Prodaja

U Zagrebu, 20. srpnja 2015.