Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 18. prosinca 2014.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 18. prosinca 2014.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Erste Plavi OMF kategorije C Erste & Steiermärkische Bank d.d. CROATIA 2024 USD (XS0997000251) 1.000.000 Kupnja

U Zagrebu, 19. prosinca 2014.