Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 19.12.2017.

Društvo je u ime i za račun fonda kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 19. prosinca 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H26CA

67.000,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 20. prosinca 2017.