Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 20.03.2018.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 20. ožujka 2018.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H19BA

17.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H19BA

240.000,00

Prodaja

U Zagrebu, 21. ožujka 2018.