Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 20.03.2020.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 20. ožujka 2020.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2030

5.000,00

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2024 USD 

10.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 23. ožujka 2020.