Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 20.10.2021.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 20. listopada 2021.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H287A

1.270.000,00

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H287A

14.594.700,00

Kupnja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H287A

155.000,00

Kupnja
Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Erste & Steiermärkische Bank d.d. H287A 27.000,00 Kupnja
Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Erste & Steiermärkische Bank d.d. H287A 20.800,00 Kupnja

 

U Zagrebu, 21. listopada 2021.