Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 20.12.2022.

Društvo je u ime i za račun fonda kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnog papira na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 20. prosinca 2022.:

Fond
Suprotna ugovorna strana
Vrijednosni papir
Količina
Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ROMANI 2 01/28/32

 11.846,00   

Prodaja

U Zagrebu, 21. prosinca 2022.