Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 20. listopada 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 20. listopada 2015.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-203E

550.000

Prodaja

U Zagrebu, 21. listopada 2015.