Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 20. ožujka 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 20. ožujka 2015.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Erste Plavi OMF kategorije B Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-17BA 4.000.000 Prodaja

U Zagrebu, 23. ožujka 2015.