Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 20. svibnja 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 20. svibnja 2015.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Erste Plavi OMF kategorije A Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-247E 136.000 Prodaja
Erste Plavi OMF kategorije C Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-247E 1.100.000 Prodaja
Erste Plavi Expert DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-247E 190.000 Prodaja
Erste Plavi Protect DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-247E 600.000 Prodaja

U Zagrebu, 21. svibnja 2015.