Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 21.12.2017.

Društvo je u ime i za račun fonda kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 21. prosinca 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H203E

1.907.664,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 22. prosinca 2017.