Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 21.12.2018.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 21. prosinca 2018.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

 CROATI 3 03/20/27

1.725,00

Kupnja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATI 3 03/20/27

 100,00

Kupnja

Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

 H297A  100.000,00

Kupnja

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Erste & Steiermärkische Bank d.d.   H297A  2.400.000,00 Kupnja
Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Erste & Steiermärkische Bank d.d.  CROATI 2.7 06/15/28  220,00 Kupnja

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

 CROATI 3 03/20/27  275,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 24. prosinca 2018.