Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 21.12.2020.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 21.12.2020.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2028

4.200.000,00

Kupnja

Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2028

1.700.000,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 22. prosinca 2020.