Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 22.07.2020.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 22.07.2020.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MF INDEX 2034

262.373,54

Kupnja

 

U Zagrebu, 23. srpnja 2020.