Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 23.02.2016.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 23. veljače 2016.:

 

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-257A

500.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

500.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATI 2017

7.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-26CA

10.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-257A

13.500.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

20.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATI 2017

178,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

8.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-257A

1.200.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

2.900.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

1.400.000,00

Prodaja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

260.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 24.02.2016.