Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 24.09.2021.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 24. rujna 2021.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H287A

771.500,00

Kupnja
Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Erste & Steiermärkische Bank d.d. H287A 31.000,00 Kupnja

 

U Zagrebu, 27. rujna 2021.