Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 24.11.2017.

Društvo je u ime i za račun fonda kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 24. studenog 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H217A

2.400.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 24. studenog 2017.