Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 25.05.2018.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 25. svibnja 2018.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2027

225,00

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2027

275,00

Kupnja

U Zagrebu, 28. svibnja 2018.