Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 26.10.2022.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnog papira na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 26. listopada 2022.:

Fond
Suprotna ugovorna strana
Vrijednosni papir
Količina
Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2033

                     303,00   

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2033

                     295,00   

Kupnja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2033

                     300,00   

Kupnja

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2033

                     102,00   

Kupnja

U Zagrebu, 27. listopada 2022.