Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 28.01.2016.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 28. siječnja 2016.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-17BA

      25.000.000,00   

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-26CA

      20.000.000,00   

Prodaja

 

 

U Zagrebu, 29.01.2016.