Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 28.05.2020.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 28. svibnja 2020.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste Group Bank AG

CROATIA 2030

100,00

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste Group Bank AG

CROATIA 2030

1.380,00

Kupnja
Erste Plavi Protect DMF Erste Group Bank AG CROATIA 2030 520,00 Kupnja

 

U Zagrebu, 29. svibnja 2020.