Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 29.05.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 29. svibnja 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

650.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

104.500.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

3.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

1.650.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 30. svibnja 2017.