Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 29.11.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 29. studenog 2017.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H227E

45.494,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H222A

1.080.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H222A

1.950.000,00

Prodaja

U Zagrebu, 30. studenog 2017.