Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 29.11.2022.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnog papira na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 29. studenog 2022.:

Fond
Suprotna ugovorna strana
Vrijednosni papir
Količina
Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H287A

  3.000.000,00   

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H282A

  5.000.000,00   

Kupnja

 

U Zagrebu, 30. studenog 2022.