Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 3. prosinca 2014.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 3. prosinca 2014.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Erste Plavi OMF  kategorije A Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-167A 1.067.113 Prodaja
Erste Plavi OMF  kategorije B Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-167A 19.054.595 Prodaja
Zatvoreni dobrovoljni cestarski MF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-167A 100.000 Prodaja

U Zagrebu, 4. prosinca 2014.