Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 30.03.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 30. ožujka 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2026

215.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2026

3.500.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 31. ožujka 2017.