Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 30.11.2020.

Društvo je u ime i za račun fonda kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 30.11.2020.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

MFKN 2024

65.000,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 01. prosinca 2020.