Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 30.12.2016.

Društvo je u ime i za račun fonda kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 30. prosinca 2016.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
ERSTE ZDMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-257A 120.000,00 Kupnja

U Zagrebu, 02. siječnja 2017.