Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 30. prosinca 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 30. prosinca 2015.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

JRLN-O-17AA

33.500,00

U Zagrebu, 31.12.2015.