Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 31. prosinca 2014.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 31. prosinca 2014.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Erste Plavi OMF kategorije C Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-247E 200.000 Kupnja

U Zagrebu, 2. siječnja 2015.