Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 5. prosinca 2014.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 5. prosinca 2014.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Erste Plavi Expert DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-15CA 55.000 Prodaja
Erste Plavi Expert DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-167A 10.100.000 Prodaja

U Zagrebu, 8. prosinca 2014.