Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 5. veljače 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 5. veljače 2015.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Erste Plavi OMF kategorije A Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-172A 902.653 Prodaja
Erste Plavi OMF kategorije B Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-17BA 47.000.000 Prodaja
Erste Plavi OMF kategorije B Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-187A 17.000.000 Prodaja
Erste Plavi OMF kategorije B Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-172A 50.000.000 Prodaja
Erste Plavi Expert DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-17BA 2.600.000 Prodaja
Erste Plavi Protect DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-17BA 1.180.000 Prodaja

U Zagrebu, 6. veljače 2015.