Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 9. prosinca 2014.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 9. prosinca 2014.:

Fond Suprotna ugovorna strana Vrijednosni papir Količina Transakcija
Zatvoreni dobrovoljni cestarski MF Erste & Steiermärkische Bank d.d. RHMF-O-187A 80.000 Prodaja

U Zagrebu, 10. prosinca 2014.