Ispunite Zahtjev online
Potvrdite podatke iz Zahtjeva

Odabrani dobrovoljni mirovinski fond:

 • Vaši osobni podaci (Član Fonda)  M  NE


  Upload osobne iskaznice

  Radi vaše dodatne sigurnosti, učitajte ovdje fotografiranu ili skeniranu prednju i stražnju stranu osobne iskaznice.

  Prebivalište i kontakt podaci


  **Potrebno je ispuniti barem jedno od označenih polja.
  Adresa za korespondenciju  Broj računa u kreditnoj instituciji u RH s kojeg će se izvršiti uplata* Uplata se može vršiti samo s računa fizičke osobe čije ime i prezime su na Zahtjevu.
  HR

 • Godišnji iznos uplate*
  Godišnja državna poticajna sredstva 750 kn
  5000 kuna je iznos uz koji se ostvaruje pravo na maksimalna državna poticajna sredstva od 750 kn.
  Željeno trajanje štednje*
  Sredstva dobrovoljne mirovinske štednje su Vam na raspolaganju nakon 55. rođendana.

  Dinamika vršenja uplata*

  Molimo Vas da pažljivo odredite dinamiku i godišnji iznos uplata. Gornji iznos je iznos koji će biti prikazan na uplatnici koja će Vam biti poslana elektroničkom poštom nakon što ispunite Zahtjev. Iznos uplate treba biti minimalno 100,00 kn.
  Zbog sprječavanja pranja novaca, izvor sredstava navodite pod moralnom i materijalnom odgovornošću.

ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Društvo)
Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB:49659289650

Ovime dajem suglasnost Društvu, te svakom pojedinom društvu u grupi društava kojem Društvo pripada, da svaki moj osobni podatak ili podatke dostavlja, čini dostupnim, obrađuje, koristi, evidentira i na druge načine upotrebljava ili koristi u svrhu marketinga, promidžbe (dostave materijala, obavijesti i ponuda postojećih/novih usluga), sudjelovanja u istraživanjima za unapređenje i analizu kvalitete proizvoda i usluga te u statističke svrhe. Ovime ovlašćujem Društvo na razmjenu i prosljeđivanje podataka u centralnu bazu grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uz uvjet da je osoba koja upravlja takvom bazom podataka u obvezi osigurati zaštitu osobnih podataka koja je barem jednaka onoj koja je potrebna prema primjenjivim propisima. Ovime ovlašćujem Društvo i/ili svaku treću osobu iz grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada da obrađuje osobne podatke do isteka rokova određenih primjenjivim propisima, ovisno o slučaju, te ovime potvrđujem da sam upoznat s pravom da u svako doba mogu odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe.

Poslana Vam je poruka s bitnim informacijama,
molimo Vas provjerite svoj e-mail sandučić.