ostale vijesti

Erste Plavi Protect – produljenje Odluke o umanjenju naknade za upravljanje do 31. ožujka 2024. godine

Erste Plavi Protect – produljenje Odluke o umanjenju naknade za upravljanje do 31. ožujka 2024. godine 

Društvo je dana 29. rujna 2021. godine donijelo odluku kojom je naknada za upravljanje za Erste Plavi Protect – dobrovoljni mirovinski fond (dalje u tekstu: Fond) umanjena na 1,15% godišnje za razdoblje od 01. listopada 2021. godine do 31. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Ranija odluka), dana 29. ožujka 2022. godine donijelo odluku kojom se primjena umanjene naknade produljuje za razdoblje od uključivo 01. travnja 2022. godine do uključivo 30. rujna 2022. godine te je dana 22. rujna 2022. godine donijelo odluku kojom se primjena umanjene naknade produljuje za razdoblje od uključivo 01. listopada 2022. godine do uključivo 31. ožujka 2023. godine, a koja se obračunava dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda, umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja.

Primjena Ranije odluke produljuje se za razdoblje od uključivo 01. travnja 2023. godine do uključivo 31. ožujka 2024. godine.