ostale vijesti

Erste Plavi Protect – produljenje Odluke o umanjenju visine naknade za upravljanje do 30.rujna 2022.

Erste Plavi Protect – produljenje Odluke o umanjenju visine naknade za upravljanje do 30.rujna 2022.

Društvo je dana 29. rujna 2021. godine donijelo odluku kojom je naknada za upravljanje za Erste Plavi Protect – dobrovoljni mirovinski fond (dalje u tekstu: Fond) umanjena na 1,15% godišnje za razdoblje od 01. listopada 2021. godine do 31. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Ranija odluka), a koja se obračunava dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda, umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja. Isplaćuje se Društvu jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Primjena Ranije odluke produljuje se za razdoblje od uključivo 01. travnja 2022. godine do uključivo 30. rujna 2022. godine.