ostale vijesti

Erste Plavi Protect – umanjenje visine naknade za upravljanje do 31.ožujka 2022.

Erste Plavi Protect – umanjenje visine naknade za upravljanje do 31.ožujka 2022.

29.rujna 2021.godine – Uprava Društva donijela je Odluku o umanjenju naknade za upravljanje za fond Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond. Naknada za upravljanje za razdoblje od 1.listopada 2021.do 31.ožujka 2022.godine umanjuje se na 1,15% godišnje, a obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda, umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja.