U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.

Pravila preračunavanja

Na dan uvođenja eura, svi kunski iznosi automatski će se preračunati u eure na Vašim osobnim računima u fondu po fiksnom tečaju konverzije.

Za preračunavanje se ne obračunava naknada i ne mijenja se broj ugovora.

Preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena (primjerice, 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan (primjerice, 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).

Dvojno iskazivanje cijena

 Razdoblje dvojnog iskazivanja cijena započinje najkasnije 5.9.2022., a završava 1.1.2024.

Dvojni optjecaj

Nakon uvođenja eura, od 1.1. do 14.1.2023. traje razdoblje dvojnog optjecaja.