Obavještavamo vas da se od 1. rujna 2016. godine za učlanjenje u Erste Plavi otvorene dobrovoljne mirovinske fondove primjenjuju nove ulazne naknade.

Jednokratna ulazna naknada iznosit će 1.200,00 kn i moći će se platiti u ratama (nema ograničenja).

Jednokratna_naknada_novo_0109

 

 

Višekratna ulazna naknada naplaćivat će se u prvih 10 godina članstva na način da će se prve 4 godine članstva naplaćivati 8% od godišnje uplate klijenta (do maksimuma od 400,00 kn godišnje) te će narednih 6 godina trošak članstva iznositi fiksnih 20,00 kn godišnje.

Visekratna_naknada_novo_0109

Svima koji su se učlanili u Erste Plave dobrovoljne mirovinske fondove prije 01.09.2016. uvjeti plaćanja ulazne  naknade ostaju nepromijenjeni.

Društvo zaračunava najnižu jednokratnu ulaznu naknadu među otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima na domaćem tržištu.

 Pišite nam