Odlukom Uprave Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima jednokratna ulazna naknada u visini od 50 kuna primjenjivati će se isključivo na osobe koje se u uredno zaprimljenom Zahtjevu za članstvo odluče za plaćanje jednokratne ulazne naknade i za koje prva uplata u odabrani otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje u tekstu: Fond) bude zaprimljena isključivo na dane 27. prosinca i 28. prosinca 2017.godine.

Osobe  za koje prva uplata u Fond bude zaprimljena do (uključivo) 26. prosinca 2017.g., kao i sve osobe za koje prva uplata u Fond bude zaprimljena počevši od (uključivo) 29. prosinca 2017.g. pa na dalje, plaćaju ulaznu naknadu u iznosu i na način kako je ona uređena Statutom i Prospektom pojedinog Fonda.

Visina višekratne ulazne naknade se ne mijenja.