ostale vijesti

Objavljeni informativni prospekti i godišnje financijsko revidirano izvješće (2022.) za Erste Plavi obvezne mirovinske fondove

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje: Društvo) je dana 28.04.2022., sukladno članku 143. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima na mrežnim stranicama Društva, objavilo informativne prospekte obveznih mirovinskih fondova te Revidirano financijsko  izvješće Društva za 2022. godinu.

Informativni prospekti dostupni su na sljedećim linkovima:

Informativni Prospekt OMF Erste Plavi A kategorije

Informativni Prospekt OMF Erste Plavi B kategorije

Informativni Prospekt OMF Erste Plavi C kategorije

Revidirani financijski izvještaj društva za 2022. godinu dostupan je na linku:

Revidirani financijski izvještaj društva za 2022. Erste d.o.o. za upravljanje fondovima