ostale vijesti

Objavljeni Prospekti i Statuti dobrovoljnih mirovinskih fondova

Erste d.o.o za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima usvojilo je promjene Prospekata i Statuta dobrovoljnih mirovinskih fondova pod upravljanjem.

 

Prospekte i Statute možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Erste Plavi Protect

Erste Plavi Expert

 

Članovi i potencijalni članovi zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu pozivom na naše besplatne brojeve telefona 0800 313131 i 0800 5055, ili putem elektronske pošte (info@ersteplavi.hr) zatražiti uvid u Prospekte i Statute i Izjave o načelima ulaganja.

Dokumenti su dostupni svim članovima i pristupanjem na Moj osobni račun